MISS SOUTH INDIA

Who Will Be DQUE Soap Miss Popular? VOTE NOW

891 / 9147

10%

Akshitha Satyanarayana

2850 / 9147

31%

Charishma Krishna

319 / 9147

3%

Debnita Kar

214 / 9147

2%

Dhanasree Sudhakaran

238 / 9147

3%

Harini Mohan Nair

14 / 9147

0%

Jasmin Jose

11 / 9147

0%

Kiran Gulzar M

279 / 9147

3%

Meenakshi Unnikrishnan

96 / 9147

1%

Misha Jose

503 / 9147

5%

Nithesha C K

64 / 9147

1%

Rosika P

660 / 9147

7%

Samruddi V Shetty

1434 / 9147

16%

Sanjana Akasam

112 / 9147

1%

Seema Vasanth

80 / 9147

1%

Shilpa M

974 / 9147

11%

Snigdha

23 / 9147

0%

T Soma Samhitha

221 / 9147

2%

Soundarya Devadiga

9 / 9147

0%

M. Sravani

153 / 9147

2%

Sruthi Kandaswamy

2 / 9147

0%

Sameritha Jayaram